Ασφαλιστικές Εταιρίες στην Ελλάδα

 

Δείτε ποιες ασφαλιστικές εταιρίες λειτουργούν στην Ελλάδα στην ασφάλιση αυτοκινήτων

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του μητρώου μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτου ,
( αναρτημένο στην ιστοσελίδα του)που είναι υποχρεωτική η εγγραφή για τις εταιρίες ( με οποιοδήποτε καθεστώς λειτουργίας )
που ασφαλίζουν αυτοκίνητα, προκύπτει ότι οι 25 είναι Ασφαλιστικές Εταιρίες με έδρα την Ελλάδα οι 8 Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών ,
5 με υποκαταστήματα καθώς 5 Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί

Δείτε αναλυτικά την λίστα ανά κατηγορία

Ασφαλιστικές εταιρίες

1. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
2. AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
3. ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ
4. EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.
5. GENERALI HELLAS A.A.E.
6. GROUPAMA-ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.
7. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
8. INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.
9. Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ A.E.
10. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
11. ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
12. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
13. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
14. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
15. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
16. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
17. Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
18. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.
19. ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α.
20. ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.
21. ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. (NP INSURANCE)
22. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
23. ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ Α.Ε.Γ.Α (PERSONAL INSURANCE)
24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
25. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ)
1. AMTRUST EUROPE LTD
2. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
3. ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC
4. EURO INSURANCE LTD
5. EUROINS INSURANCE PLC
6. EVOLUTION INSURANCE COMPANY LIMITED
7. QUDOS INSURANCE A/S
8. SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA

Με υποκαταστήματα στην Ελλάδα

1. AIG EUROPE LIMITED
2. ALPHA INSURANCE A/S
3. LLOYD’S
4. PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED
5. HD INSURANCE LTD

Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ.
2. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Α.Σ.Θ.)
4. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε
5. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε

Πλήρης κατάλογος ασφαλιστικών εταιριών

AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ALLΙΑΝΖ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
ARAG HELLAS Α.Ε.
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
CREDIT AGRICOLE INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
CREDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE A.E.
DΑS ΗΕLLΑS Α.Ε.
ERGO Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ
ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ
EULER HERMES EMPORIKI AAE ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.
EURO INSURANCES LTD
EUROLIFE ERB Α.Ε.Α. ΖΩΗΣ
EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.
EURΟΡ ΑSSΙSΤΑΝCΕ
GENWORTH FINANCIAL – FINANCIAL INS. CO LTD
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.
GΕΝΕRΑLΙ HΕLLΑS Α.Α.Ε.
HDI – GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG
I N G ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
IΝCΗCΑΡΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΣΦ. ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ
IΝΤΕR ΡΑRΤΝΕR ΑSSΙSΤΑΝCΕ
IΝΤΕRLΙFΕ Α.Α.Ε.Γ.Α.
IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LIFE Α.Ε.Γ.Α.
IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LIFE Α.Ε.Α. ΖΩΗΣ
LΑ VΙΕ Α.Α.Ε. ΥΓΕΙΑΣ
MARFIN ΖΩΗΣ Α.Α.Ε.
METLIFE ALICO Α.Ε.Α. ΖΩΗΣ
MONDIAL ASSISTANCE EUROPE NV
MΑLΑΥΑΝ ΙΝSURΑΝCΕ CΟ. LΤD
MΑΡFRΕ ΑSΙSΤΕΝCΙΑ CΟ. ΙΝΤΕRΝ. DΕ SΕGUR. SΑ
MΙΤSUΙ ΜΑRΙΝΕ & FΙRΕ ΙΝS. CΟ.(ΕURΟΡΕ) LΤD
NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED
PΕRSΟΝΑL ΙΝSURΑΝCΕ Α.Ε.Γ.Α.
RΟΥΑL – SUΝ ΑLLΙΑΝCΕ ΙΝSURΑΝCΕ ΡLC
SOGECAP S.A.
TOKIO ΜΑRΙΝΕ EURORE INSURANCE LIMITED
Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ. Π. Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΛΛΟΥΔ΄Σ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝ. ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΙΜΠΕΡΙΟ ΛΑΙΦ Α.Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛ.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛ. ΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.E.Γ.Α.
ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΦ. ΥΠ. ΕΛ. ΤΗΣ Γ/ΚΕΣ Α.ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ (ΥΠΟΚ. EUROLIFE LIMITED)
ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
ΛΑΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝ. ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛ.
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.